Košík (0)
K nákupu nad 3333 Kč, doprava ZDARMA!

V košíku nejsou žádné položky.

Nevybrali jste položky k porovnání.

1. Definice

Internetový obchod Yasmeen, dostupný na adrese www.yasmeen.cz, vedený Magdalena Menio-Balbous se sídlem v Nowy Sącz (33-300 Nowy Sącz Polska) ul. Gajowa 36, DIČ: 7343537424

Program organizuje společnost Yasmeen, jeho rozsah se týká kupujících internetové parfumérie. Člen klubu za nákup zboží může sbírat body. Body mu umožňují získat Slevy a jiné výhody uvedené v rámci tohoto řádu. Člen – plnoletý kupující Yasmeen, fyzická osoba, nakupující v obchodě Yasmeen s cílem nesouvisející s obchodní nebo podnikatelskou činností, který se přihlásil do programu v souladu s ustanoveními tohoto Řádu. Účtem Účastníka – se rozumí účet vytvořený v souladu s tímto řádem, identifikuje účastníka programu, potvrzuje účast v programu a slouží ke sbírání bodů a také využití poskytovaných výhod v rámci programu (např. Slev). Účet účastníka zobrazuje stav účtu, neboli aktuální počet sebraných bodů, s přihlédnutím udělených, odečtených a neplatných bodů. Sleva – sleva poskytnuta účastníkovi programu ta získané body v rámci programu, podle pravidel uvedených v řádu. Název Klub Yasmeen může být použit zaměnitelně s věrnostním programem Yasmeen.


2. Obecná ustanovení

Tento řád určuje zásady fungování Klubu Yasmeen, tvořeného Magdalena Menio-Balbous. Tento řád zejména stanoví práva a povinnosti Organizátora Klubu a zúčastněných osob. Cílem programu je podpora organizátorem nabízených výrobku. Účast v programu a uvedení příslušných údajů jsou zcela dobrovolné.
 

3. Vstup do Klubu Yasmeen

Účastníkem programu může být fyzická osoba, které je minimálně 18 let a je plně způsobilá k právním úkonům. Než vstoupíte do programu, přečtěte si provozní řád, a vyplňte kompletně a pravdivě registrační formulář obchodu Yasmeen,kde byste měli zaškrtnout položku vstup do klubu a potvrdit seznámení s provozními pravidly. Pokud nebude Váš účet aktivován do 20 dnů ode dne vyplnění a podepsání registračního formuláře, může být Účet uzavřen. V tomto případě budou sebrané body zrušeny. V registračním formuláři účastník dobrovolně uvádí své osobní údaje nezbytné k řádné realizaci programu, a zároveň vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním údajů společností Yasmeen pro marketingové účely a cíle spjaté s realizací tohoto programu, včetně zasílání obchodním informací prostřednictvím emailu. Účastník zároveň udílí souhlas Yasmeen ke sdílení svých údajů s obchodními partnery a umožňuje jim, aby je zpracovávali pro marketingové účely a cíle spjaté s realizací tohoto programu. Tento souhlas je podmínkou účasti v programu.

Osoba, která v souladu s provozními pravidly vstoupila do programu, disponuje v rámci programu uživatelským kontem. Účastník může mít v daném okamžiku pouze jeden účastnický účet. WV případě porušení tohoto ustanovení je obchod Yasmeen oprávněn uzavřít později založené účty účastníka a zrušit všechny body získané tímto způsobem v rámci uzavřených účtů.

Yasmeen si vyhrazuje právo nepřijetí registračního formuláře v v odůvodněných případech, jako je např: jeho nekompletní vyplnění, opětovná žádost o status členství, přesto že již takové členství vlastní nebo byl dříve z Programu vyloučen. V případě nepřijetí registračního formuláře, budou osobní údaje získané v rámci tohoto formuláře vymazány a dále nebudou zpracovávány.

 

4. Udělení bodů

Body se připisují na účet člena za pořízení zboží v internetovém obchodě Yasmeen. Yasmeen disponuje výlučným právem určení, které zboží se vztahuje na program, stejně jako stanovení počtu bodů připsaných na účet člena za pořízení zboží, kterého se program týká. Standardní přepočet bodů se definuje takto: 5 bodů za částku 10  na nákup v obchodě Yasmeen; 650 uvítací bodů za vstup do Klubu Yasmeen; 200 bodů za přihlášení k odběru novinek na www.yasmeen.cz; 60 bodů za recenzi viditelnou na stránkách výrobku; 20 bodů za přidání tag’u na stránkách výrobku; 20 bodů za „like it” prostřednictvím portálu www.yasmeen.cz; 20 bodů za doporučení obchodu známému prostřednictvím volby na účet uživatele (známý musí kliknout na odeslaný odkaz); 60 bodů za vytvoření účtu přes pozvaného známého; 350 bodů, v případě že pozvaný známý nakoupí na www.yasmeen.cz; 150 bodů k narozeninám Člena Klubu (datum narození se musí uvést při registraci konta nebo při volbě účtu.

Body budou zaznamenány a objeví se na členském účtu v okamžiku vypořádání plateb za nakoupené zboží, na něž se vztahuje Klub Yasmeen nebo po splnění všech podmínek akce, probíhající na základě samostatných podmínek, a to v době trvání této akce. Informace ohledně standardního přepočtu a druhu zboží na něž se vztahuje program budou dostupné na internetových stránkách www.yasmeen.cz (záložka Klub Yasmeen). Body vyprší v případě jejich nevyužití po uplynutí 180 dnů od jejich načtení.

Yasmeen si vyhrazuje změnu pravidel načtení bodů, stejně jako rozsahu zboží, na něž se program vztahuje. Každou z těchto změn Yasmeen předem oznámí a umístí nezbytnou informaci na stránkách Klubu Yasmeen (záložka Klub Yasmeen).

Kromě bodů udělených za nákup zboží nebo služeb podle standardního přepočtu, můžeme body načíst na členský účet též na základě pravidel odlišných od provozního řádu, v rámci jiných programů popř. promočních akcí probíhajících podle pravidel oznámených emailem nebo prostřednictvím informačních letáčků, dostupných členům Yasmeen.

Účastník není oprávněn požadovat výměnu bodů za hotovost.

Yasmeen si vyhrazuje právo odmítnutí prodeje s využitím bodů Klubu Yasmeen zboží pro velkoobchodní prodej popř. zboží zakoupené za takových okolností, které naznačují, že koupě proběhla členem v souvislosti s jeho obchodní nebo podnikatelskou činností, a to zejména za účelem dalšího prodeje. Yasmeen si také vyhrazuje právo vyloučení takovým způsobem nakupujícího člena z programu. V případě zjištění pořízení zboží při využití bodů Klubu Yasmeen pro účely související s výdělečnou nebo podnikatelskou činností, si Yasmeen vyhrazuje právo odečtu bodů, které byly načteny za pořízení tohoto zboží.
 

5. Výměna bodů za slevy

Účastník programu má právo po získání alespoň 100 bodů využít slevy. Každých 100 bodů lze vyměnit za 10 Kč slevy z částky zboží. Pravidla pro výměnu bodů na slev jsou uvedené na internetových stránkách www.yasmeen.pl, v záložce Klub Yasmeen.

Yasmeen si vyhrazuje právo změny cen v rámci programu, stejně jako změny počtu bodů potřebných k získání konkrétní odměny. Chcete-li použít body na slevu, musíte být přihlášeni ke svému účtu a po přihlášení klienta uskutečnit nákup, na obrazovce s obsahem košíku vybrat počet bodů, které budou použity na slevu. Klubové body Yasmeen nelze vyměnit za slevy na nákup vzorků zboží a dárkových karet.

Pokud do 10 dnů ode dne registrace výměny bodů za slevu na členském účtu (odpočet bodů) nebude podána reklamace, má se za to, že výměna bodů proběhla v souladu s dispozicí účastníka.

Minimální hodnota košíku k aktivaci bodů je 400 Kč, jednorázově lze čerpat z 20% slev.
 

6. Reklamace

Reklamaci ohledně počtu přidělených bodů lze podat emailem na adresu kontakt@yasmeen.pl. Účastník může podat reklamaci  do 10 kalendářních dnů ode dne uskutečnění sporné transakce.

Rozhodnutí pořadatele v předmětu reklamace  je konečné a závazné. Účastník bude s tímto rozhodnutím vyrozuměn emailem nebo doporučeným dopisem na adresu uvedenou v reklamaci do 10 dnů ode dne vyřízení reklamace. Výhradně členové programu jsou oprávnění podat reklamaci.

Uzavření účtu účastníka a ukončení programu

K uzavření účtu účastníka může dojít v následujících situacích: v případě že účet nebyl aktivně používán déle než 180 dnů, porušení členských pravidel/podmínek tohoto Řádu, odstoupení z členství v Klubu Yasmeen.

Účastník má nárok na výměnu načtených bodů za slevu ve lhůtě trvání 1 kalendářního měsíce ode dne oznámení o pozastavení nebo ukončení programu výše popsaným způsobem. Po uplynutí určené doby Účastník nemá nárok na výměnu načtených bodů za slevu.


7. Změny Pravidel Programu

Platná verze Provozního Řádu je dostupná na internetových stránkách www.sklep.yasmeen.pl v záložce Klub Yasmeen. Yasmeen si vyhrazuje právo na změnu pravidlech. Účastník bude informován o změnách těchto pravidel nebo změnách pravidel programu prostřednictvím emailů odeslaných na základě kontaktních údajů poskytnutých účastníkem v registračním formuláři.
 

8. Závěrečná ustanovení

Správcem osobních údajů poskytnutých účastníky programu bude Yasmeen.

Výše uvedený Provozní řád je platný od 1.05.2019 roku.