Košík (0)
K nákupu nad 3333 Kč, doprava ZDARMA!

V košíku nejsou žádné položky.

Nevybrali jste položky k porovnání.

ZMĚNY A RUŠENÍ OBJEDNÁVEK

Kupující může zrušit nebo změnit Objednávku zcela nebo částečně až do okamžiku obdržení na Adresu potvrzení objednávky.

 1. 1.     Zrušení nebo změnu objednávky se provádí prostřednictvím funkce dostupné v záložce https://sklep.yasmeen.pl/customer/account/
 2. 2.     Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne doručení Objednávky na adresu uvedenou Kupujícím.
 3. 3.     V případě, že objednané zboží je v rámci jedné Objednávky doručené zvlášť nebo po částech, lhůta pro odstoupení od Smlouvy běží ode dne doručení na adresu uvedenou Kupujícím poslední věci nebo části Zboží.
 4. 4.     Kupující má právo odstoupit od Smlouvy:

(i)              V písemné podobě – řídit se příslušného prohlášení (vzor dostupný v záložce https://sklep.yasmeen.pl/zwroty-reklamacje/ na adresu Magdalena Menio-Balbous v Nowy Sącz, ul. Gajowa 36, 33-300  Nowy Sącz, Polska ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení Zboží na korespondenční adresu uvedenou Kupujícím (rozhodující  je datum poštovního razítka);

(ii)            Emailem – zasláním prohlášení na emailovou adresu sprzedaz@yasmeen.pl ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení Zboží na korespondenční adresu uvedenou Kupujícím (rozhodující je datum zaslání údajů Kupujícího);

(iii)           prostřednictvím formuláře dostupného v záložce https://sklep.yasmeen.pl/zwroty-reklamacje/ ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení Zboží na korespondenční adresu uvedenou Kupujícím (rozhodující je datum zaslání údajů Kupujícího, zatímco pro účinné odstoupení je Kupující povinen uvést všechny údaje požadované ve formuláři);

 1. 5.     Yasmeen.cz potvrdí přijetí Prohlášení o odstoupení a tím se stává dříve uzavřená Smlouva neplatná.
 2. 6.     Tímto jsou zároveň Kupující a Yasmeen.cz zavázány vrátit vše, co obdrželi protistrany, tj.

(i)              Kupující se zavazuje do 14 dnů ode dne odstoupení od Smlouvy vrátit zakoupené Zboží na adresu Yasmeen.cz (vrácení probíhá na náklady Kupujícího), přičemž pro zachování uvedené lhůty je postačující, aby zásilka byla odeslána před uplynutím 14 dnů;

(ii)            Yasmeen.cz se zavazuje do 14 dnů ode dne odstoupení vrátit veškeré platby přijaté od Kupujícího na základě Smlouvy. V případě, že Kupující zvolí jiný způsob než nejlevnější obyčejné dodání nabízené Yasmeen.cz, Yasmeen.cz se nezavazuje vrátit Kupujícímu vzniklé dodatečné náklady. Zaplacená částka bude vrácena stejným způsobem, jakým bylo Zboží uhrazeno, ledaže Kupující souhlasí s jiným způsobem vrácení platby.

 1. 7.     Zboží je možno vrátit výhradně v kompletním stavu a nenesoucí žádné stopy používání, mimo používání nezbytné k posouzení shody obdrženého Zboží s dříve uzavřenou Smlouvou.

 

REKLAMACE

 1. 8.     Kupující je oprávněn podat reklamaci v případě, pokud dodané Zboží:

(i)              nesouhlasí s popisem uvedeným na Objednávce;

(ii)            nemá vlastnosti pro Zboží takového druhu obvyklé;

(iii)           nemá vlastnosti, o nichž Yasmeen.cz Kupujícího ujistil;

(iv)           není vhodné pro účely, o nichž Kupující při uzavíraní smlouvy Yasmen.cz informoval,

(v)             bylo vydáno Kupujícímu v neúplném stavu.

 1. 9.     Kupující podává reklamaci prostřednictvím reklamačního formuláře dostupného v záložce https://sklep.yasmeen.pl/zwroty-reklamacje/ nebo zavedení formuláře do prostředku elektronické komunikace takovým způsobem, aby se s ní Yasmeen.cz seznámilo.
 2. 10.   Reklamaci je možné podat přímo u Yasmeen.cz.
 3. 11.   Aby bylo možné účinně podat reklamaci je Kupující povinen určit číslo objednávky a datum doručení Zboží, druh Zboží a druh reklamované vady.
 4. 12.   Yasmeen.cz potvrdí Kupujícímu účinné podání reklamace zasláním potvrzení reklamace na Adresu.
 5. 13.   Yasmeen.cz si prostřednictvím zprávy email vyhrazuje právo Kupujícímu doručit reklamované Zboží na adresu Yasmeen.cz. Zboží může být doručeno osobně na níže uvedené adrese nebo prostřednictvím pošty. Yasmeen.cz nepřijímá Zboží zaslané na dobírku.
 6. 14.   Yasmeen.cz se zavazuje prověřit reklamaci do 14 dnů de dne obdržení reklamačního formuláře nebo – v případě uvedeném v bodě 40 – doručení Zboží Yasmeen.cz
 7. 15.   V případě uznání reklamace se Yasmeen.cz zavazuje vrátit Kupujícímu náklady na dopravu vynaložené Kupujícím, stejně jako

(i)              snížit cenu nebo

(ii)            odstoupit od Smlouvy nebo

(iii)           vyměnit Zboží nebo

(iv)           opravit Zboží,

podle volby Kupujícího. Odmítnutí reklamace:

(i)              se nevztahuje k náhradě nákladů vynaložených za zaslané reklamované Zboží;

(ii)            je spojeno s možností zatížení Kupujícího náklady na vrácení zásilky Zboží.

 1. 16.   Kupující je povinen uvést číslo bankovního účtu, na které má být vyplacená částka v případě kladného vyřízení reklamace.

 

Adresu

Yasmeen
Magdalena Menio-Balbous
Gajowa 36
33-300 Nowy Sącz
Polska 

 

 

 

Reklamační formulář Prohlášení o odstoupení od smlouvy